صنایع پائین دستی پتروشیمی می تواند ارزش افزوده مطلوبی را به همراه داشته باشد و سرمایه گذاری در این بخش سود آور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پترون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار نیپنا با تاکید بر این که ارزش افزوده محصولات پتروشیمی در صنایع پائین دست است، اظهار کرد: به عنوان مثال متانول از گاز طبیعی تولید می شود که هزینه حمل و نگهداری بالا دارد اما می توان از متانول صدها محصول تولید کرد که هم تکنولوژی و هم ارزش افزوده مناسب به همراه دارد .

سیدمهدی طبیب زاده افزود: باید سرمایه گذاری مناسب و انتقال تکنولوژی در پایئن دست محصولاتی مانند متانول و اتانول  که می تواند موجب افزایش ارزش افزوده شود در دستور کار قرار گیرد تا اقتصاد کشور از اقتصاد نفتی و صادرات تک محصولی رهایی یابد .

وی تصریح کرد: ترکیب صادرات کشور به گونه ای است که میعانات گازی،سنگ آهن، پسته، فرش، برخی محصولات کشاورزی و صنایع دستی اقلام مهم آن را تشکیل می دهند درحالی که با این ترکیب صادراتی نمی تواند به فعالیت صادراتی در کشور ادامه داد.

طبیب زاده اظهار کرد: صنعت پتروشیمی کشور زمینه مناسبی برای جذب سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذران نیز علاقه مند به سرمایه گذاری هستند اما این شرایط منوط به آن است که شرایط کسب و کار در کشور مناسب تر شود و راه های جذب سرمایه گذاری تسهیل شود .

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: کشور سالها در شرایط تحریم بوده و سرمایه گذاری متناسب با شرایط اقتصادی در آن صورت نگرفته اما مواد اولیه در دسترس و وجود بازار قوی در کشورهای همسایه و نرخ بازگشت سرمایه از جمله مزایای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی است .