پترون – پس از تشکیل اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن همگن پلاستیک (+) و تعیین سمت اعضا ، همگان بر این باور بودند که آرامش به این تشکل بزرگ باز خواهد گشت اما متاسفانه انتشار خبری در سایت بورس نیوز (اینجـــــــــــــــا) همگان را نگران کرده است.

از دیدگاه بزرگان صنعت اصل صحبت های آقای مونسان با بورس نیوز در مورد بهین یاب مورد تایید می باشد اما انتخاب عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای آقای مونسان می تواند سرآغاز حاشیه های جدید برای این انجمن بزرگ باشد.

در هر صورت از اعضای هیات مدیره جدید و هیات مدیره قدیم این انتظار می رود حداقل برای حفظ انجمن همگن پلاستیک کلیه اقدامات خود را با دقت نظر و دوری از رفتارهای تحریک کننده انجام دهند چرا که ادامه این تنش ها بیشترین آسیب را به خود انجمن وارد می کند.

 

Untitled