پترون – بر اساس اولین صورتجلسه هیات مدیره جدید انجمن همگن پلاستیک تهران ، مرتضی نیک سرشت دبیر این انجمن به مدت سه سال دیگر در سمت خود ابقا گردید.

هر چند که بعد از برگزاری مجمع پر تنش این انجمن خیلی ها مرتضی نیک سرشت را به جانبداری از هیات مدیره سابق و یکجانبه گرایی متهم نموده بودند اما انتخاب مرتضی نیک سرشت به مدت سه سال به عنوات دبیر انجمن همگن پلاستیک نشان داد نیک سرشت با هیات مدیره جدید هم می تواند به خوبی همکاری نماید.

برای مترضی نیک سرشت آرزوی موفقیت و بهروزی را از ایزد منان خواستاریم.

 

 

7525-IMG_8608