پترون –  دیروز و پس از یک دوره طولانی مدت کشمکش میان اعضای هیات مدیره منتخب و هیات مدیره سابق بالاخره اولین جلسه هیات مدیره منخب برگزار گردید و آقایان هوبه فکر به عنوان رئیس هیات مدیره ، سید مجید میرحیدری به عنوان نایب رئیس و مهدی باستان فر به عنوان خزانه دار ، محمد رضا مونسان و شهروز ضروبیها عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.

امید است با انتخاب سمت اعضای هیات مدیره آرامش به این تشکل پرنفوذ بازگردد هر چند که در دوره تشنج متاسفانه شاهد رفتارهای دور از شانی نظیر اتهام جعل عنوان به سید مجید میرحیدری  ، اتهام عدم تولید کننده بودن به هوبه فکر ، اتهام عدم صلاحیت به مهدی باستان فر وارد شد که این افراد با ارائه مدارک و اسناد مثبته اقدام به رفع اتهام نمودند.

در هر صورت  اگر از ابتدا ریاست جلسه مجمع را عیسی غریبی یا محمد ملامحمد یا حتی سیدجواد میرحیدری بر عهده داشت و مجمع به درستی مدیریت می شد شاید شاهد ترک جلسه و اتفاق های بعد از آن نمی بودیم.

 

 

425201612_118319_9002340694091702637