• تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران، امروز میزبان عرضه ٣٣ هزار و ۵٩٣ تن مواد پلیمری و ٢١ هزار و ٣۵٠ تن انواع قیر بود. 

    شرکت فولاد خوزستان، امروز (سه شنبه، ٢۶ مردادماه) ۴٠ هزار تن شمش بلوم تولیدی خود را در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران عرضه کرد.

    تالار محصولات صنعتی و معدنی هم میزبان عرضه یکهزار تن شمش هزار پوندی ٩٩,٨ شرکت ایرالکو و ١۵ کیلوگرم شمش طلای شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان بود.

    تالار صادراتی نیز میزبان ۵٢ هزار تن انواع قیر شرکت های نفت جی، سیه فام، آذردوام یول و ١٠٠ تن عایق رطوبتی شرکت فرازبام گستر بود.

    ٣٣ هزار و ۵٩٣ تن مواد پلیمری و٢١ هزار و ٣۵٠ تن انواع قیر نیز در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران عرضه شد.

 

 

منبع : +