• دعوت به همکاری

شرکت تولیدی تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی به افراد با تخصص‌های زیر نیاز است:

  1. مدیر کارخانه با حداقل ۱۵ سال سابقه مفید در زمینه فوق
  2. مهندس صنایع جهت کنترل پروژه با ۳ سال سابقه مفید
  3. کارشناس طراحی مبدل‌های حرارتی با ۱۰ سال سابقه مفید (تهران)

با توجه به محل کار، ردیف‌های ۱ تا ۳ ساکنین کرج و حومه ارجحیت خواهند داشت.

لطفاً تقاضای خود را به فکس یا ایمیل ذیل ارسال نمایید

فکس: ۲۲۳۴۲۹۹۱

Email: hrm201616@gmail.com

منبع: +