• دانشجوی مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی و ساخت فیلم های پلیمری رسانا، شفاف و منعطف برای کاربردهای اپتوالکترونیکی شد.
حمیدرضا حیدرنژاد گفت: توسعه روزافزون دستگاه های اپتوالکترونیکی انعطاف پذیر مانند سلول‌های خورشیدی و صفحات نمایش لمسی، نیاز به فیلم های پلیمری منعطف با پوشش های شفاف و رسانای جریان الکتریکی را ضروری کرده است.
وی که در دوره دکتری مشغول به تحصیل است و برای اولین بار موفق به طراحی و ساخت فیلم های پلیمری رسانا شده است افزود: ماده متداول برای استفاده در سلول های خورشیدی و صفحات نمایش لمسی، اکسید قلع ایندیوم (ITO) است که به عنوان یک پوشش شفاف و رسانا به کار گرفته می شود.
حیدر نژاد که سه سال بر روی این پروژه تحقیقاتی کار کرده است افزود: شکنندگی ذاتی پوشش‌های ITO محدودیتی اساسی است و به همین علت محققان از مدت‌ها قبل در جستجوی جایگزینی برای این ماده برآمده اند.
وی گفت: پلیمرهای ذاتاً رسانا با توجه به خواص الکتریکی و نوری که دارند، به عنوان جایگزین ITO اهمیت ویژه ای یافته اند زیرا این پلیمرها زمانی که به صورت نانوذرات باشند، شفافیت مطلوبی را به فیلم های مدنظر می بخشند.
حیدرنژاد افزود: در این پروژه تحقیقاتی برای اولین بار در جهان از روش فوتوپلیمریزاسیون (پلیمریزاسیون نوری) استفاده شده است.
وی گفت: با استفاده از این روش نخست سطح فیلم های منعطف اصلاح شده و سپس با استفاده از سنتز فوتوشیمیایی، لایه نشانی نانوذرات پلیمر رسانا بر روی سطح فیلم منعطف به صورت درجا (همزمان) طی زمانی کوتاه و با هزینه نسبتاً پایین انجام گرفت.
حیدرنژاد افزود: با توجه به اینکه بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت این فیلم ها در داخل کشور، قابل تهیه است و اکنون به فرآیند تولید و سنتز آن نیز دست یافته ایم، ظرفیت بسیار خوبی در زمینه ساخت فیلم های پلیمری رسانا با کاربردهای اپتوالکترونیکی در کشور ایجاد شده است.
وی آمار تقریبی خروج ارز از کشور به منظور تهیه دستگاه ها و محصولات دربردارنده این نوع فیلم ها را سالانه ۲۰ میلیون دلار بیان کرد و گفت: تولید تجاری این فیلم ها ضمن جلوگیری از خروج میلیون ها دلار ارز  و بی نیازی از تکنولوژی وارداتی، اشتغالزایی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
منبع: +