پترون-  طی هفته گذشته محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به دلیل آنچه خود عارضه قلبی عنوان کرده بود، از سمتش استعفا کرد اما تنها پس از گذشت چند ساعت هیأت رئیسه با بررسی موضوع اعلام کرد که با این استعفا موافقت نمی‌کند.

در همین راستا جلسه‌ای با حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که در نتیجه بررسی استعفا به دو جلسه بعد یعنی تاریخ ۲۸ شهریور موکول گردید.

طبق قانون هیأت رئیسه می‌تواند استعفای رئیس اتاق را تا ۳ ماه در دستور کار قرار ندهد. علاوه بر اعضای هیأت رئیسه فعلی که پدرام سلطانی، اعلا میرمحمدصادقی، غلامحسین شافعی، مسعود خوانساری و محمدرضا انصاری آن را تشکیل می‌دهند، گزینه‌های دولتی مانند مجتبی خسروتاج و منصور معظمی برای ریاست اتاق ایران مطرح هستند. باید منتظر ماند و دید آیا قرار است پارلمان بخش خصوصی با یک رئیس دولتی اداره خواهد شد یا همچنان خصوصی‌ها بر خود مدیریت می‌کنند.

منبع (+)