پترون- دبیر کل اتاق تعاون ایران استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون را راهکار خروج از رکود اقتصادی دانست و بر ضرورت افزایش سهم تعاون در برنامه ششم تاکید کرد.

ماشاءالله عظیمی  اظهار کرد: تعاونی‌ها با ظرفیت عظیمی که در اختیار دارند بهترین راهکار خروج از رکود و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستند.

وی افزود: تجربه کشورهای پیشرفته نشانگر آن است که نظام تعاونی‌ نسخه شفابخش اقتصادهای بیمار و راکد بوده و زمینه رشد و توسعه این کشورها را فراهم کرده است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران در ادامه با اشاره به راه‌اندازی پرتال جامع تعاون گفت: این پرتال امکان برقراری ارتباط و تسهیل مبادلات میان شرکتهای تعاونی‌ را به وجود می‌آورد و موجب می‌شود تعاونی‌ها نیازهای مالی خود را منعکس و با هم معامله کنند.

عظیمی با اشاره به تاثیر کارکردها و مزیتهای بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی متذکر شد: اگر خواهان ارتقای بخش تعاون هستیم باید میزان مبادلات تعاونی‌ها با یکدیگر و حمایت مالی از شبکه تعاونی‌ها را افزایش دهیم.

وی افزایش سهم بخش تعاون در برنامه ششم را ضروری دانست و گفت: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی چاره‌ای جز عبور از مسیر تعاون نداریم، زیرا ویژگی بارز تعاون حضور و مشارکت مردمی است و در بستر مشارکتهای مردمی بسیاری از اهداف و برنامه‌های کلان به ثمر می‌رسد.

منبع (+)