• عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید از موضوع نظارت بر پتروشیمی ها سواستفاده کرد ،گفت: وزارت نفت موظف به تامین خوراک شرکت های پتروشیمی خصوصی و غیره است.

بهروز نعمتی در خصوص حادثه آتش سوزی در پتروشیمی ها گفت:در نشست اخیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بحث آتش سوزی در پتروشیمی ها با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مسئولان مربوطه ذی ربط،مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نظرات و دغدغه های خود را بیان کردند.

نماینده تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:موضوعاتی مانند ایمنی، تعمیر و نگهداری، تحقیق و توسعه در رابطه با پتروشیمی ها در  جلسه کمیسیون انرژی بررسی شد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:با توجه به موارد مطرح و شنیده ها،خانم “شاهدایی” مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال این است که مدیریت پتروشیمی ها به وزارت نفت بازگردد که نظر کمیسیون انرژی مجلس با این موضوع متفاوت است.

  • نقش وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رابطه با پتروشیمی ها نظارتی و حاکمیتی است

نعمتی افزود:باید پذیرفت نقش وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رابطه با پتروشیمی ها نظارتی و حاکمیتی است؛بنابراین وزارت نفت نباید وارد مسائل اجرایی شود.

وی ادامه داد:اینکه شنیده می شود خوراک پتروشیمی قطع می شود؛جمله درستی نیست به دلیل اینکه در این رابطه قیمت قیمت خوراک، مصوب شده و وزارت نفت موظف است خوراک پتروشیمی های خصوصی و غیره  را تامین کند.

نعمتی،اظهارکرد:اقدام برای بازگشت پتروشیمی ها واگذار شده،مخالف با قانون اساسی است؛بنابراین نباید از موضوع نظارت بر پتروشیمی ها استفاده ابزاری شود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،افزود:نظارت به نحوی که باعث ساماندهی و افزایش تولید و ارزش افزوده در پتروشیمی ها شود،قابل قبول است و مجلس از این موضوع حمایت می کند.

منبع: +