• بطور قاطع و قانونی با پتروشیمی هایی که قوانین و دستور العمل های HSE را رعایت نمی کنند، برخورد خواهد شد.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جمع خبرنگاران،اظهار کرد: شرکت‌های بخش خصوصی که الزام‌ها،قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت نکنند،با برخورد قاطع وزارت نفت از جمله قطع خوراک مواجه خواهند شد.

مرضیه شاهدایی افزود: براساس دستور و ابلاغیه وزیرنفت،تمامی هلدینگ‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی باید بطور کامل اصول HSE را رعایت کنند و با شرکت‌های متخلف برخورد‌های لازم انجام می‌شود.

وی با بیان این که براساس ابلاغیه مورد اشاره،شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئول پایش و نظارت مستمر شرکت‌های پتروشیمی است،گفت:با همکاری دولت و مجلس به دنبال آن هستیم تا نقش رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نهایی کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ادامه داد: نمایندگان حامی صنعت پتروشیمی آمادگی خود را برای همکاری در راه تدوین و تصویب آئین نامه‌ها و ماده واحده‌های لازم اعلام کرده‌اند و با همکاری دولت امید است روند نهادینه شدن تصویب رگولاتوری برای ایفای نقش حاکمیت شتاب گیرد.

شاهدایی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل‌هایی که به تازگی به طرح‌ها و مجتمع‌ها ابلاغ شده است، باید شرکت‌ها مواردی از جمله نیاز به خرید تجهیزات جدید، کنترل آب واحد‌های آتش نشانی و نیز فوم مورد نیاز را بطور دقیق و جدی مورد بازبینی قرار دهند و از سوی دیگر مناطق پرخطر در محدوده فعایت‌های خود را به طور دائم پایش کنند.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: در بلند مدت نیز به دنبال ممیزی طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی در بخش HSE هستیم و با همکاری مشاوران به دنبال آن هستیم تا رعایت اصول و الزام‌های ایمنی محیط زیست و آتش نشانی بطور کامل درشرکت‌های پتروشیمی محقق شود.

وی افزود: تجربه به دست آمده در حادثه پتروشیمی بوعلی و نیز بیستون به سایر مجتمع‌ها اعلام می‌شود تا سایر شرکت‌ها موارد ایمنی را رعایت کرده و پیشگیری‌های لازم را معمول کنند.

شاهدایی درباره حادثه آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بیستون اظهار کرد: علت دقیق حادثه در دست بررسی است، اما یکی از احتمال‌های بروز این رخداد،تجمع گاز در مخزن بوده است که سبب شد فشار گاز بالارفته و پس از ترکیب با اکسیژن آتش سوزی به وجود آید وعامل به وجود آمدن جرقه توسط همکاران در حال بررسی نهایی است.

 

منبع: +