• معاملات محصولات پلیمری، دیروز در بورس کالا با رونق پی وی سی ها، پلی اتیلنهای ترفتالات، پلی اتیلنهای سبک فیلم، پلی استایرنهای معمولی و مقاوم و برخی از گریدهای پلی پروپیلنها پس از اعلام قیمتهای پایه روبه رو شد.
 • به گزارش شانا به نقل از بورس کالای ایران، پی وی سی ها همچنان در صدر محصولات پر توجه بازار قرار دارند، در رتبه دوم هم پلی اتیلنهای ترفتالات تندگویان، معاملاتی جذاب را ثبت می‌کنند.

  به این ترتیب پی وی سی گرید ۶۵ پتروشیمی اروند که به میزان ١٠۵۶ تن عرضه شده بود، ١٠٢۵٢ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا پس از افزایش قیمتهای پایه ٢ هزار و ۶١١ تومان بود و نرخ خرید آن هم ٢ هزار و ٨٧٢ تومان رقم خورد.

  پی وی سی گرید ۶۵ پتروشیمی بندر امام هم بصورت سلف و با حجم ۴٩٩۴ تن عرضه و به میزان ۵٣٩٠ تن تقاضا داشت، قیمت پایه آن ٢ هزار و ۵٣٣ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ٢ هزار و ۵۴١ تومان بود.

  پلی اتیلنهای سبک فیلم پتروشیمی بندر امام هم با تقاضایی بیش از عرضه روبه رو شدند، به طوری که قیمت پایه آن ٣ هزار و ٨٢۴ و میانگین قیمت خرید آن هم ٣ هزار و ٩٣۶ تومان رقم خورد.

  پلی اتیلنهای ترفتالات گرید بطری ٧۶١، ٧٨١ و ٨٢۵ با تقاضایی بیش از عرضه روبه رو شدند، به طوری که به ترتیب با حجمهای ۶۶، ۵٠۶ و ٢٠٠٢ تن عرضه شده و تقاضایی معادل ١٨٨١، ٧۴١۴ و ١۴٧۶٢ تن داشتند.

  گرید ٧۶١ با قیمت ٣ هزار و ٢٢٩ تومان، گرید ٧٨١ با قیمت ٣ هزار و ٢٧۶ و گرید ٨٢۵ نیز با قیمت ٣ هزار و ۴٣٩ تومان مورد معامله قرار گرفت.

  گرید ٨٢١ هم بیشترین افزایش حجم تقاضا را به خود اختصاص داد، این کالا با حجم ١٠١٢ تن عرضه شد و ١٩٢٨٣ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ٣ هزار و ١٢۶ تومان و نرخ خرید آن هم ٣ هزار و ۴٣٩ تومان رقم خورد.

  در مجموع دیروز (سه‌شنبه، پنجم مردادماه) بیش از ۴٨ تن مواد پلیمری در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی مورد معامله قرار گرفت.

 

 

 

منبع: +