• رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران مهم ترین مشکل صنعتگران در کشور را به سه بخش بانک، مالیات و بیمه تقسیم کرد و آنها را بمب صنعت کشور دانست.

محمدرضا مرتضوی در گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران با اعلام این نکته افزود: این سه بخش مثل یک بمب، صنعت کشور را تهدید می کنند، خنثی کردن این بمب تنها از سوی مسئولان انجام پذیر خواهد بود. ما از سال های قبل با مشکل نرخ بالای بهره بانکی دست و پنجه نرم می کنیم و یکی از عوامل درجا زدن یا عقب نشینی بعضی از صنعتگران همین مسئله است. هیچ گاه یک صنعتگر با نرخ بهره بانکی ۲۵ درصدی امکان فعالیت ندارد و عملا بهره های بالای بانکی سبب بروز مشکلات بعدی برای صنعتگران خواهد بود.

بمب زیرپای صنعت ایران

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران مالیات را یکی دیگر از مشکلات فعلی صنعتگران دانست و توضیح داد: از ۱۰ سال گذشته تاکنون مالیات بخش تولید به طور تصاعدی افزایش پیدا کرده و اکنون زمان آن رسیده سایر بخش های تجاری و اقتصادی جور تولید را بکشند تا این فشار از دوش صنعتگران برداشته شود. هنگامی که تولید کنندگان برای تقسیط مالیات عقب افتاده مراجعه می کنند از آنها بهره نیز طلب می کنند که پرداخت این بهره عملا از عهده تولید کنندگان خارج است.

مرتضوی سومین مشکل صنعتگران و تولید کنندگان را بیمه عنوان کرد و افزود: متاسفانه تولیدکنندگان و صنعتگران به عناوین مختلف برای عقب افتادن پرداختی های خود از سوی سازمان تامین اجتماعی جریمه می شوند یا بهره پرداخت می کنند، که متاسفانه هیچ کدام از این پرداختی ها هم به حساب دولت واریز نمی شود.

فعالیت ۱۷هزار واحد صنعتی درتهران

محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم در این مراسم گفت: موقعیت حساس استان تهران باعث شده تا ماموریت و وظایف متفاوتی نسبت به سایر استان ها داشته باشد. درحال حاضر ۱۷ هزار واحد صنعتی در تهران مشغول فعالیت هستند که تعداد زیادی از آنها در خارج از شهرک های صنعتی قرار دارند.

وی درباره مهم ترین برنامه این سازمان گفت: هدایت واحدهای صنعتی به سمت شهرک های صنعتی و ساماندهی این واحدها از جمله برنامه های مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران است.

وی صنایع دانش بنیان را از دیگر برنامه های مهم این سازمان عنوان کرد و افزود: صنایع دانش بنیان شامل ۱۱ گروه اصلی و ۳۰۰ زیرمجموعه است که بدون محدودیت در شهرک های صنعتی، بخش های ویژه و شهرک های فناوری مرتبط با دانشگاه ها استقرار یافته اند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص ماموریت این سازمان برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: ماموریت اجرای هفت پروژه در این حوزه برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که چهار پروژه مربوط به استان تهران است.

این چهار پروژه شامل تامین تسهیلات شهرهای پیشرفته بالای ۶۰درصد و صنایعی که جایگاه و اشتغال خود را از دست داده اند به شرط احیای خود است. همچنین برای تهران حدود ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع در نظر گرفته شده است. وی سهم تهران را از این تسهیلات حدود ۸.۲درصد عنوان کرده است. این تسهیلات با سود ۱۸ درصد و ۶۰ ماهه در اختیار صنعتگران قرار خواهد گرفت.

مس فروش همچنین درباره اقدامات صورت گرفته درباره مدیریت واردات و افزایش صادرات غیرنفتی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اقداماتی تاکنون صورت گرفته و در حال حاضر تا جایی که ممکن است بر واردات کالای سرمایه ای متمرکز شده ایم آن هم با توجه به محدودیت عدم تولید در داخل کشور که در غیر این صورت از واردات آن ممانعت به عمل می آید.

منبع: +