به گزارش خبرنگار پترون چندی است که از انتخابات مجمع انجمن همگن پلاستیک استان تهران با حواشی فراوان و ترکیب هیئت مدیره جدید،می گذرد.

 ولیکن در این خصوص نمی توان از رسالت رسانه ها و آزادی بیان رسانه ها غافل شد . تا جایی که برخی رسانه ها به نوعی کنترل کننده افکار عمومی در صنعت هستند. ولیکن در خصوص این موضوع شاهد بوده ایم که تنها رسانه ای که با هدف ایجاد همدلی گامی برداشت و دلسوزترین رسانه نسبت به انجمن همگن پلاستیک بوده است سایت اینترنتی مجله صنایع پلاستیک بوده است که با راهبری فرد نام آشنای این صنعت ، آقای مهندس احمد علی ساعت نیا اداره می گردد و این در حالی بوده است که برخی همواره مشکل مالیاتی انجمن همگن را به سمت و سوی مهندس ساعت نیا نشانه می رفتند ، اما مرور زمان و مشکلات اخیر انجمن همگن پلاستیک و رصد و بازتاب رفتار کنشگران این ماجرا به ما نشان می دهد بر خلاف ادعای برخی ها دلسوزانه ترین رفتار ممکن که مبتنی بر همدلی میان تمام اعضا و رفع کدورت ها بوده است متعلق به این پیشکسوت پرنفوذ می باشد.

تیم مدیریتی پترون ضمن تقدیر و تشکر از تلاشها و زحمات مهندس احمدعلی ساعت نیا در راستای همدلی و رفع کدورت میان اعضای انجمن همگن پلاستیک امیدوار است که با همسو بودن بزرگان این صنعت و رسانه ها در یک جهت منافع این صنعت حفظ گردد و  تنش ها و واکنش های افراطی از بین برود.