• دارابی گفت: نرخ بالای خوراک باعث می شود پتروشیمی و صنایع پالایشی ما روبه افول رفته و مجبور شویم که خودمان بازارهایمان را تحویل کشورهای حاشیه خلیج فارس بدهیم.

همایون دارابی کارشناس بورس درباره انتقادات به اعلام ماهانه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها گفت: از سال گذشته مباحثی پیرامون خوراک مطرح شد که بر اساس آن قیمت خوراک برای دو نیمه از سال باید اعلام می شد اما این اتفاق نیفتاد.

وی با انتقاد از تعیین قیمت خوراک به صورت ماهیانه افزود: کلیت فرمول وزارات نفت برای تعیین فرمول خوراک گازی و احتساب قیمت خوراک پتروشیمی‌های ایران بر اساس نرخ گاز در کشورهای اروپایی و آمریکا منطقی نیست و شرکت‌های پتروشیمی ما را در  رقابت سنگینی با شرکت‌های عربستان، امارات، قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار می دهد.

دارابی با بیان اینکه متاسفانه وضعیت کسب و کار شرکت‌های پتروشیمی در گزارش سه ماهه اول مطلوب نیست، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی مجبور به کاهش سود شده‌اند که ناشی از نرخ خوراک است.

وی خاطرنشان کرد: این وضعیت باعث می شود پتروشیمی و صنایع پالایشی ما روبه افول برود و مجبور شویم که خودمان بازارمان  را تحویل کشورهای حاشیه خلیج فارس بدهیم.

این کارشناس بورس با بیان اینکه باید ملاحظات رقابتی را در تعیین نرخ خوراک در نظر می گرفتیم، یادآور شد: اگر گاز در بورس انرژی عرضه می‌شد و یا موسسه‌ای برای تعیین قیمت وجود داشت مشکلات کمتر می‌شد نه اینکه ما بخواهیم قیمت مبنای خود را بر اساس نرخ‌های اروپایی و آمریکایی تعیین کنیم.

منبع:+