لیست قیمت انواع محصولات پلیمری داخلی در تاریخ ۰۳ مرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
قیمت بازار داخلی پلیمر
گرید کارخانه قیمت
۱۵۴۰ تبریز ۵۰,۵۰۰
۱۹۰ آریا ساسول ۴۳,۲۰۰
۲۰ بندر امام ۴۳,۷۰۰
۲۰۹AA امیرکبیر ۴۴,۲۵۰
۲۰۹AA شازند (اراک) ۴۳,۵۰۰
۲۰۹KJ اراک ۴۶,۰۰۰
۲۱۰۰ لاله ۴۳,۵۰۰
۲۱۰۲ لاله ۴۲,۵۰۰
۲۴۲۰D امیرکبیر ۴۴,۹۰۰
۲۴۲۰H امیرکبیر ۴۴,۹۰۰
۳۵ بندر امام ۴۰,۰۰۰
۳۸۴۰ تبریز ۴۸,۵۰۰
۳۸۴۰ شازند (اراک) ۴۶,۵۰۰
۵۱۰L اراک ۳۸,۹۰۰
۵۲۵۱۸ جم ۳۸,۴۰۰
۵۴۸R پلی پروپیلن جم ۴۵,۳۰۰
۵۵۰J پلی پروپیلن‌جم ۳۸,۵۰۰
۵۵۲R شازند (اراک) ۳۸,۸۰۰
۵۶۲۰ شازند (اراک) ۴۱,۸۰۰
۷۲۴۰ تبریز ۵۹,۰۰۰
۷۵ بندر امام ۴۳,۸۰۰
ABS تبریز ۶۰,۰۰۰
BL3 جم ۴۰,۲۰۰
BL3 مارون ۴۰,۲۰۰
C30S مارون ۳۸,۲۰۰
CRP100N مارون ۴,۶۰۰
EP440G پلی پروپیلن جم ۴۸,۷۰۰
EP440L پلی پروپیلن جم ۴۳,۸۰۰
EX3 امیرکبیر ۴۷,۳۰۰
EX5 امیرکبیر ۴۴,۰۰۰
EX5 مارون ۴۰,۲۰۰
F7000 مهر ۴۰,۳۵۰
HF5110 آریا ساسول ۳۹,۵۰۰
HI500 بندر امام ۳۷,۲۰۰
I3 کرمانشاه ۷۰,۰۰۰
LLD لرستان ۴۱,۵۰۰
MR230C مارون ۴۲,۰۰۰
P781 تندگویان ۴۹,۵۰۰
P821 تندگویان ۵۱,۰۰۰
P825 تندگویان ۴۸,۰۰۰
PP ZR230C نویدزرشیمی ۴۷,۰۰۰
R40 مارون ۵۵,۰۰۰
R60 اراک ۵,۰۰۰
RP340R مارون ۴۸,۴۰۰
S65 اروند ۳۸,۰۰۰
S65 بندر امام ۳۷,۷۰۰
S65 غدیر ۳۸,۰۰۰
S70 آبادان ۳۷,۰۰۰
S70 بندر امام ۳۷,۵۰۰
Z30S مارون ۳۹,۱۰۰
ZH510L نوید زرشیمی ۳,۸۵۰
ZR230C نوید زرشیمی ۴۳,۰۰۰