به گزارش خبرنگار پترون آقای مهندس زنگنه وزیر نفت در افتتاح فاز سوم مجتمع پتروشیمی شیراز اذعان داشتند که می بایست صنایع پایین دستی پتروشیمی ها را فعال کنیم.

شایان ذکر است صنایع پایین دستی یکی از مهمترین بخش‌های مولد در حوزه تولید با ارزش افزوده بالا می باشد و از آنجاکه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، تولیدکننده محصولات نهایی مانند پلیمرها (پلاستیک‌ها)، رزین‌ها، فیبرهای مصنوعی و رنگ ، کودهای شیمیایی ، مواد شیمیایی ارگانیک و … می باشد از پتانسیل رشد قابل توجهی در کشور برخوردار بوده که می تواند اقتصاد کشور را به حرکت در آورد .