پترون- فرزاد محمدی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان ظهر دوشنبه در جریان این بازدید گفت: شرکت کنندگان در این تور، واحدهای صنعتی پایین دستی پتروشیمی مستقر در شهرکهای صنعتی استان بود که از شرکت پتروشیمی لرستان بازدید کردند.

وی اظهار داشت: این تور صنعتی با هدف آشنایی صنایع پایین دستی با صنایع بالا دستی و آشنایی بین بنگاهی واحدهای صنعتی و همچنین تجمیع کردن این صنایع با رویکرد خوشه ای است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه های این تور تشکیل تعاونی است، عنوان کرد: ما در صدد هستیم که واحدهای صنعتی پایین دستی پتروشیمی به صورت تجمیعی یک تعاونی برای خرید مواد اولیه را تشکیل داده تا علاوه بر ارزان شدن مواد اولیه سرعت و سهولت تهیه مواد نیز مقدور شود.

محمدی تاکید کرد: استان لرستان و به خصوص شهرکهای صنعتی استان دارای ظرفیت های بسیار خوبی برای تولید و توسعه صنایع پتروشیمی بوده که شرکت پتروشیمی استان دارای قابلیت خوبی در این زمینه است.

در این بازدید معاون مجتمع پتروشیمی به ارائه مطالبی در خصوص این شرکت پرداخت و گفت: شرکت پتروشیمی لرستان زیر مجموعه شرکت پتروشیمی باختر (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) است.

توسلی زاده ادامه داد: این شرکت برای رونق اقتصادی و محرومیت زدایی منطقه با مساحتی برابر ۱۳۰ هکتار در تولید خوراک واحدهای صنعتی پایین دستی و انواع مصارف پلاستیک مانند لوله، کابل و انواع فیلمها فعال است.

بنابراین گزارش در تور صنعتی مذکور تعداد ۳۰  نفر از مدیران واحدهای صنعتی، که ذینفعان صنایع پلاستیکی و صنایع پایین دستی پتروشیمی هستند، حضور داشتند.

منبع (+)