پترون- در حکم پاک نژاد خطاب به رحیمی آمده است: «با عنایت به مراتب تعهد، سوابق و توانمندی های ارزشمند جنابعالی و موافقت مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران، به موجب این حکم به عنوان «مدیرنظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران» منصوب می شوید.

با توجه به اهمیت و جایگاه ساختاری آن مدیریت، موارد ذیل از جمله مهمترین مأموریت های جنابعالی می باشند:  پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های تولید نفت خام، گاز، میعانات گازی و دیگر فرآورده های نفتی و گازی به منظور حصول اطمینان از تحقق برنامه های تولید و تزریق در میادین نفت و گاز،  اعمال نظارت مستمر بر زنجیره عملیات تولید، انتقال، ذخیره سازی و تحویل نفت و گاز و ارائه گزارش به منظور بهبود و ارتقا فرآیندهای موجود، نظارت و پیگیری مستمر و انجام هماهنگی های لازم به منظور تحقق برنامه های تحویل خوراک و نیز برنامه های صادرات مواد نفتی،  پیگیری مستمر جهت تولید حداکثری از میادین مشترک، مشارکت در تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت تولید نفت و گاز، میعانات گازی و دیگر فرآورده های نفتی،  پیگیری و نظارت بر فرآیند نگهنداری و تعمیرات برنامه ریزی شده تأسیسات و تجهیزات تولید نفت و گاز در شرکت هیا تابعه،  پیگیری و ارائه گزارشات منظم در خصوص پیشرفت پروژه های سنجش کمیت و کیفیت نفت و گاز تولیدی و نیز سایر فرآورده های هیدروکربوری و نیز انجام بررسی های لازم به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح سامانه های اندازه گیری کمی و کیفی.

 توفیق روز افزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند منان خواستارم

 همچنین پاک نژاد ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای سیف الله جشن ساز، از زحمات و تلاش های ارزشمند وی در مدت تصدی مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران تشکر کرد.

منبع (+)