پترون- اعضای ۵ کارگروه از جمله پتروشیمی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تعیین شدند.

در ادامه تعیین تکلیف کمیته و کارگروهای فرعی کمیسیون های خاص و تخصصی مجلس شورای اسلامی در نهمین دوره از فعالیت این قوه، اعضا کارگروه‌های کمیسیون صنایع برگزیده شدند.

بر این اساس، فریدون احمدی، سعید باستانی، سیدجواد حسینی کیا، محمد عزیزی، حمید گرمابی اعضای کارگروه پتروشیمی، داریوش اسماعیلی، علی اسدی کرم، رضا انصاری، رضا علیزاده، محمدحسین فرهنگی، محسن کوهکن اعضای کارگروه معدن، عبدالله رضیان، رامین نورقلی پور، ولی ملکی، سیدمهدی مقدسی، محمدرضا نجفی اعضای کارگروه صنعت، رمضانعلی سبحانی فر، حمیده زرآبادی، عزیز اکبریان اعضای کارگروه ارتباطات، غلام محمد زارعی، محمدرضا منصوری، حمیدرضا فولادگر اعضای کارگروه فناوری‌های نو و هوا و فضا را تشکیل می‌دهند.

منبع (+)