پترون -حسین چناقچی افزود: با تلاش های صورت گرفته اتاق اصناف ایران  توافق مالیاتی امسال خوب رقم خورد اما مالیات برارزش افزوده باعث رکود کسب و کار شده و قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
وی با بیان اینکه اصناف کشور مخالف پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده نیستند، افزود: گفته اصلی صنوف این است که مالیات بر ارزش افزوده باید نسبت به سود فروشنده محاسبه شود و این درحالی است که در صنف طلا فروشان مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کل قیمت طلا محاسبه می شود هم زمانی که طلا فروش طلا را خریداری می‌کند و هم زمانی که می‌خواهد به فروش برساند و این مساله تنها باعث ضرر کسبه می شود.
چناقچی ادامه داد: مالیات ارزش افزوده که از سال ۸۷ به عنوان اولین نوع مالیات بر مصرف در حلقه آخر مصرف کننده در قالب یک قانون آزمایشی ۵ ساله قرار بود تا سال ۹۲ اجرا شود و بعد از آن، ایرادهای اجرایی و عملی آن رفع شود و به صورت قانون دائمی درآید.
وی اضافه کرد: در زمان اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار بود نرخ ۳ درصد اولیه مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون برنامه پنجم برقرار و سالانه یک درصد اضافه شود، به نحوی که در پایان برنامه پنجم به ۸ درصد برسد، در کجای دنیا سراغ داریم که قانونی که برای اولین بار در یک جا اجرا می‌شود، در زمان آزمایشی تبصره بخورد و سالی یک درصد به نرخ آن افزوده شود و چه کسی این افزایش سالی یک درصد را تصویب کرده است.
چناقچی تصریح کرد: از ابزاری مانند مالیات می توان برای تحرک و رونق و بهبود تقاضا یا انقباض و جلوگیری از حبابی شدن قیمت ها یا تورم استفاده کرد و در شرایط فعلی برای خروج از رکود و بهبود تقاضای کل ثابت ماندن نرخ مالیات می تواند سبب شود تا حجم معاملات بیشتری شکل بگیرد و بنگاه ها انگیزه بیشتری برای تولید داشته باشند و تعداد معاملات برای گردش بیشتر پول در اقتصاد رونق بگیرد.
وی تاکید کرد: کاهش یا معافیت نرخ های مالیاتی به ویژه مالیات هایی که منشا و پایه مصرف دارند نه تولید، می تواند در بهبود اوضاع اقتصادی، رشد تقاضای کل و کاهش رکود موثر باشد.

منبع (+)