پترون -آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا که از روز چهارشنبه (١۶ تیرماه) در برج پارازایلین این مجموعه آغاز شده بود، بامداد روز شنبه (١٩ تیرماه) به طور کامل مهار شد.

resized_603118_168

resized_603119_344

resized_603120_487

resized_603121_140

منبع (+)