پترون – به گزارش خبرنگار پترون طی مذاکرات و نشست اتحادیه سراسری در خصوص پیگیری موضوع مدیریت بازار pvc سراتجام از روز سه شنبه مورخ ۱۵/۰۴/۹۵ کلیه گرید های کالای پلی ونیل کلراید با سقف نوسان قیمت مجاز ۱۰ درصد معامله خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است که این اتحادیه مذاکرات خود را با واحد های عرضه کننده جهت افزایش عرضه pvc ادامه خواهد داد.