پترون-  مسعود میرزایی برزی مدیرعامل اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی امروز در نشست قراردادهای بلندمدت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا که در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: آقای مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصور می‌کند که ما از صنعت آهن و مس‌فروشی به صنعت پلاستیک آمده‌ایم و می‌گوید تشکل‌های پایین‌دستی ۲۶ مورد هستند و تنها اتحادیه صنایع پایین‌دستی که با مصوبات غیرقانونی وزارت صنعت مخالف است، در حالی که ۹۰ درصد تشکل‌های پایین‌دستی، خود زیرمجموعه اتحادیه صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شوند و علاوه بر آن، ۴۰ تعاونی نیز زیرمجموعه این اتحادیه است.

وی اضافه کرد:‌ از طرفی دیگر، آقای مهدوی می‌گوید با تبدیل ارز مبادله‌ای به ارز آزاد در فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بازار متعادل شده و دلال کنار رفته است، اما ما به ایشان می‌گوییم ۱۳ هزار میلیارد تومان ظرف ۲۰ ماه به دست آورده‌اید، چنان که بابت برجام، کل کشور چنین عایدی کلانی نداشت.

مدیرعامل اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تصریح کرد: سؤال اینجاست که چرا این ۱۳ هزار میلیارد تومان را به پتروشیمی‌ها دادند، در حالی که حتی می‌شد با ایجاد یک صندوق و انتقال این منابع به آن، به کل صنعت کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: چاره کار با توجه به مستندات و سوابق، احیای کارگروه تنظیم بازار است، چنان که کارگروه تنظیم بازار ۲ بار در هفته جلسه تشکیل می‌داد و بدون مجوز آن حتی صادرات هم انجام نمی‌شد و حتی ضایعات هم رصد می‌شد و آقایان باید پاسخ دهند که چرا کارگروه‌ را ملغی کرده‌اند، تا چنین آشوبی در بازار ایجاد شود.

میرزایی ادامه داد: در شورای رقابت هم خواهیم گفت که چاره نهایی همان احیای کارگروه است با همان اختیارات سابق، تا تصمیمات براساس منافع ملی گرفته شود.

منبع (+)