پترون – معامله محصولات پتروشیمی و شیمیایی در بورس کالا در هفته گذشته شرائط به نسبت مطلوبی داشته، هرچند که دورنمای مبهم پیش رو بخشی از جذابیت خرید در بورس و بازار را تقلیل داده است

حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در هفته گذشته با چهار درصد معادل ١٩٧٨ تن رشد رو‌برو شد که در نهایت توانست این حجم را به رقمی نزدیک به ۴٩ هزار و ۴۵١ تن افزایش دهد. در همین زمان ( به استثنای معاملات سلف – مچینگ و نقدی – مچینگ) حجم عرضه ۴١ درصد کاهش داشته ولی حجم تقاضا با ١۵٩ درصد رشد مواجه شد.

این وضع نشان می‌دهد که هنوز بازار برای جذب عرضه‌ها پتانسیل بسیاری داشته و در صورت افزایش بیشتر حجم عرضه‌ها شاید معاملات بهتری نیز به ثبت برسد. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که هم اکنون پنج هفته پیاپی حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در رقمی بالاتر از ۴٠ هزار تن نوسان می‌کند که نشانگر رونق نسبی در این بازار به شمار آمده و از وضع مطلوب معاملات در بورس کالا برای این گروه کالایی حکایت می‌کند.

در بازار محصولات شیمیایی نیز با وجود عقب نشینی ١,٧‌درصدی حجم عرضه‌ها، شاهد کاهش ١۶‌درصدی حجم تقاضا بودیم که در نهایت باعث شدحجم معامله محصولات شیمیایی در بورس کالا با ١٧ درصد کاهش رو‌برو شود. این عقب‌نشینی در حالی به ثبت می‌رسد که بازار از یک سو با توجه به نزدیک بودن به زمان اعلام قیمتهای پایه جدید در هفته پیش رو برای ثبت خرید مردد بوده و از سوی دیگر با توجه به عرضه‌های گسترده سلف، شاهد کاهش جذابیت خرید هستیم.

در هر حال باید به این نکته اشاره کرد که وضع کلی معاملاتی در بازار محصولات شیمیایی هنوز شرائط به نسبت مطلوبی داشته و حجم معاملات بالای آن نیز نشانگر این نکته خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری بورس، با توجه به انتظار برای اعلام قیمتهای پایه جدید در هفته پیش رو و همچنین فرارسیدن شبهای احیا چشم‌انداز مبهمی پیش روی بازار قرار دارد، هرچند که احتمال افزایش حجم معاملات در بورس کالا و کاهش داد و ستدها در بازار آزاد اهمیت بیشتری دارد.