پترون- وزیر صنعت،معدن و تجارت در حکمی “رضا رحمانی” را به عنوان قائم مقام وزیر صنعت،معدن وتجارت در امور تولید تعیین کرد.
رضا رحمانی پیش از این رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بوده است وی سابقه ۱۲ سال نمایندگی مردم تبریز و اسکو را دارا می باشد.
مراسم معارفه رضا رحمانی امروز با حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت برگزار می شود.

منبع (+)