پترون- به تعدادی حسابدار با مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر جهت شرکت پتروشیمی در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن:۰۲۱۶۶۵۶۳۱۱۰
منبع (+)