پترون- معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان این که رفع انحصارهای دولتی از اهداف مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است، گفت: ضروری است در این جهت سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد.

الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری، عصر دیروز (دوشنبه، ٣١ خردادماه) در همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل گفت: اصلاح قانون تعاون کمک خواهد کرد تا بخشهای مغفول مانده این ظرفیت عظیم اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد شناسایی و به کار گرفته شود.

وی تعاون را موتور محرکه کارآفرینی دانست و افزود: تعاون می‌تواند با استفاده از توان مردمی، ظرفیتهای ناشناخته کشور را بارور سازد.

امین زاده با بیان این که رفع انحصارهای دولتی از اهداف مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: ضروری است در این جهت سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری یکی از مشکلات بخش تعاون را نبود فرهنگ استفاده از تعاون برشمرد و عنوان کرد: باید تلاش کرد نهادهای تعاون تقویت شوند تا به گسترش فرهنگ استفاده از تعاون کمک کنند.

وی با بیان این که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی راکد و منفعل نیست، گفت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی پویا و فعال است که در عین حال با اقتصاد ریاضتی متفاوت است.

امین زاده یکی از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی را در عین پویا بودن، اصلاح و ترمیم خود عنوان کرد و افزود: مجبوریم مسیر خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی اصلاح کنیم، همچنین یکی از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی مشارکت مردم است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

منبع (+)