پترون – بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاونی ایران در همایش ملی اقتصاد مقاومتی‌، تعاون، اقدام به عمل با اشاره به اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به گفتمان و مطالبه عمومی شود، اظهار داشت: طوری باید سیاست‌ها اجرا شود که برای مردم ملموس و قابل مشاهده باشد و صرفا در حد عبارات انتزاعی و کلی نباشند. با این حال بخش تعاون کشور این ظرفیت را دارد که اجرای این سیاست‌ها را سرعت ببخشد.

وی افزود: هدف از ارائه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بیان شده است و همچنین رویکرد کلی سیاست‌ها، «جهادی،‌انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا» است و این سیاست در نهایت پیشرفت اقتصادی و کاهش عادی‌پذیری اقتصاد از تکانه‌های داخلی و خارجی پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به ۴ مؤلفه اصلی رسیدن به  اهداف اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: مردمی کردن اقتصاد، توسعه کارآفرینی، دانش‌بنیان کردن اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی از جمله این ۴ عامل است و مردمی کردن اقتصاد در واقع یکی از مؤلفه‌های اصلی درون‌زا کردن آن و افزایش انعطاف پذیری اقتصاد ملی است.

وی افزود: در یک اقتصاد مردمی تحولات اقتصادی درونی شده و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی از تکانه‌های خارجی کاهش می‌یابد. بنابراین این مؤلفه موتور محرکه اطمینان است. نقش مردم و کاهش نقش دولت و بخش عمومی در پیشرفت اقتصاد ملی است.

رئیس اتاق تعاونی ایران با اشاره به اینکه توسعه کارآفرینی مؤلفه اصلی و لازم برای فرصت‌سازی و مولد بودن اقتصاد ملی است، تصریح کرد: تحقق عدالت اجتماعی شرط اصلی اطمینان از اتخاذ رویکرد جهادی در پیشبرد امور اقتصادی است و تنها در جامعه‌ای با فرصت‌های عادلانه افراد با انگیزه و روحیه جهادی کار خواهند کرد.

* نقش بخش تعاون در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با نقش بخش تعاون در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن بندهای سیاست‌ها و ۴ رکن اصلی تحقق آنها که پیشتر به آن اشاره شد، می‌توان ادعا کرد که بخش تعاون از بالاترین ظرفیت برای دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخوردار است.

وی افزود: اشتغال‌زایی، توسعه انسانی و افزایش سهم نیروی کار از تولید که به آن اشاره شده در یک نگاه کلی همان مردمی کردن اقتصاد است که با روح تعاون سازگاری دارد.

وی گفت:‌ اگر فلسفه و رویکرد بخش تعاون به درستی درک شود، ظرفیت‌های عظیم آن برای تحقق یک اقتصاد مردمی، درون‌زا و انعطاف‌پذیر قابل انکار نیست.

* ۲.۶ میلیون تعاونی در دنیا دارای یک میلیارد عضو هستند

عبداللهی با بیان اینکه ۲.۶ میلیون تعاونی در دنیا دارای بیش از یک میلیارد نفر عضو هستند، گفت: این تعداد تعاونی ۲۵۰ میلیون شغل ایجاد کرده‌اند که میزان گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر در دنیا ۲.۲ دهم تریلیون دلار است که این میزان برابر تولید ناخالص داخلی کشور برزیل است.

وی افزود: گردش مالی ۲ هزار تعاونی در ۶۵ کشور جهان بر اساس اعلام رصد جهانی تعاونی‌ها برابر ۲.۶ دهم تریلیون دلار بوده است و در کشورهای گروه بیست ۱۲ درصد اشتغال‌زایی توسط بنگاه‌های تعاونی صورت پذیرفته‌اند.

منبع (+)