پترون- علیمحمد بساق زاده، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که به طور معمول بالای ۷۰ درصد از نیاز داخل از زنجیره پتروشیمی تامین می شود، یادآور شد: با تبدیل کردن این زنجیره به گریدهای مختلف پتروشیمی امکان تامین نیازهای داخلی فراهم می شود.

وی افزود: متانول از جمله محصولاتی است که قابلیت دارد به زنجیره محصولات دیگری که ارزش افزوده بیشتری دارند، بدل شود.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز به برنامه ریزی برای تبدیل متانول به دیگر محصولات از جمله پروپیلن اشاره کرد.
بساق زاده، یکی از کاربردهای متانول را تبدیل آن به اتیلن یا الفین دانست که به ام تی او معروف است و در این باره توضیح داد: این یک روش نو است که در چین و آمریکا انجام می شود.
وی ادامه داد: ما در ایران در حال برنامه ریزی برای تبدیل متانول به الفین هستیم که با انجام آن امکان تولید زنجیره بزرگی از مواد پلیمری حاصل می شود.
به گفته وی، در این مسیر مطابق آیین نامه هیئت دولت هر سرمایه گذاری که بتواند زنجیره تولید ایجاد کند، تا ۱۰ درصد در قیمت خوراک تخفیف داده می شود.
بساق زاده هدف این مصوبه را تشویق سرمایه گذاران برای حضور در این عرصه دانست.
منبع (+)