پترون- قیمت های پلی پروپیلن در بازار واردات چین از اوایل ماه آوریل شروع به کاهش کرده و قیمت های پلی اتیلن نیز با چند هفته تأخیر به دنبال آن پایین رفتند.

این روند نزولی در بازارهای پلی اتیلن و پلی پروپیلن ترکیه نیز از اواخر ماه آوریل شروع شد. طبق داده های ChemObris در همین بازه زمانی به نظر می رسد شیب کاهش قیمت های پلی پروپیلن نسبت به پلی اتیلن در هر کشور بیشتر است.

مجموع کاهشی که در بازار وارداتی پلی پروپیلن چین ثبت شده  از اوایل ماه آوریل بطور متوسط به ۱۳ درصد رسیده است در حالی که این رقم در بازار پلی اتیلن پایین تر بوده است. در بازار پلی اتیلن مجموع کاهش برای پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین در حدود ۷ درصد و برای پلی اتیلن سبک با نسبتا بیشتر و در رقم ۱۰ درصد قرار داشت.

منبع (+)