پترون- در طول ۱۰ سال خصوصی‌سازی، ۳۵ درصد پتروشیمی ها دولتی مانده است.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، در طول ۱۰ سال، زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های وابسته به پتروشیمی کشور اصل ۴۴ قانون اساسی را به طور کامل پوشش ندادند و توفیقشان در خصوصی‌سازی ۶۵ درصد بود و ۳۵ درصد باقی شرکت‌ها همچنان در دست دولت باقی مانده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی چندی پیش از مشکل واگذاری در بخش پتروشیمی گفت و توضیح داد: برخی مقاومت‌ها سبب شده است پتروشیمی‌ها دقیقه ۹۰ از سبد خصوصی‌سازی خارج شود.

عملکرد تراکمی در صنعت پتروشیمی کشور از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ نشان از واگذاری ۶۵ شرکت به ارزش ۳۹۷ هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال دارد. در حال حاضر سه مجموعه شامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت پژوهش‌ و فناوری و طرح پتروشیمی دماوند با ۱۰۰ درصد مالکیت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی مانده‌اند.

تاکنون حدود ۷۹ درصد از سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس شامل ۷ شرکت تولیدی، دو شرکت تامین کننده یوتیلیتی و ۸ شرکت خدماتی و سرمایه‌گذاری با ظرفیت کل ۲۴.۵ میلیون تن یعنی ۴۱ درصد از کل ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی به بخش غیردولتی واگذار شده است و ۲۰.۸ درصد آن تحت مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

علاوه بر طرح پتروشیمی دماوند شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ۶ طرح دیگر با درصد مالیکت کمتر از ۲۰ درصد مشارکت دارد.