پترون- مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:طرح ها ومجتمع های پتروشیمی ملزم به رعایت کامل اصول HSE هستند.

 مهندس مرضیه شاهدایی امروز چهارشنبه (۱۹ خردادماه) دراجلاس مدیران طرح های پتروشیمی منطقه عسلویه اظهارکرد:تمامی شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی باید قوانین ایمنی،بهداشت  و محیط زیست را مورد توجه قراردهند و این امر شامل تمام شرکتهای دولتی وخصوصی است.
وی افزود:باید طرح ها ومجتمع های پتروشیمی با همگرایی  و تعامل یکپارچگی در  HSE را محقق کنند.
وی با بیان اینکه آیین نامه ها و دستورالعمل های منتشر شده در زمینه HSE می تواند به عنوان یک راهبرد اجرایی مورد استفاده قرار بگیرد گفت: امیدواریم بخش خصوصی همکاری بیشتری با شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بحثHSE داشته باشد.
در ادامه مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد : جاده های فاز ۲ عسلویه نیازمند نوسازی  و تکمیل است و امیدواریم با همکاری سازمان های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جاده های مورد اشاره درکمترین زمان ممکن مورد بازبینی قرارگیرند.
معاون وزیر نفت با اشاره به کمبود مسکن درمنطقه گفت:طرح های جدید پتروشیمی به تدریج وارد مدار تولید می شوند و دراین میان نیاز به مسکن افزایش می یابد و برای رفع نیاز به واحدهای مسکونی برنامه ریزی های انجام شده ضروری است ساخت مسکن درسطح منطقه مورد توجه بیشتری قرارگیرد.
وی ادامه داد :۲۴۰ واحد ازواحد های مسکونی شیرینو درحال مناقصه است وارزیابی کیفی وفنی آن تمام شده است وبه زودی پاکتهای مالی آن ارزیابی خواهد شد وهمچنین خانه های باقیمانده درپردیس جم نیز فراخوان شده وافزون براین موارد بازسازی شهرک ولیعصر نیز به زودی انجام خواهد شد.
منبع (+)