پترون-  معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در این تفاهمنامه نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات به واحدها تولیدی، شرکت های سهامی خاص و تعاونی های مستقر در روستاها، برگزاری دوره های آموزش های کوتاه مدت تخصصی برای متقاضیان و کمک به رفع مشکلات بازاریابی، فروش و صادرات محصولات تولید این واحدها متعهد شده است.

سازمان بسیج مستضعفین و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با هدف نیل به اقتصاد مقاومتی تفاهم نامه همکاری برای حمایت از راه اندازی واحدهای تولیدی در مناطق روستایی امضاء کرده اند.

بر اساس این تفاهم نامه که به امضاء سردار محمد رضا نقدی (رئیس سازمان بسیج مستضعفین) و سید ابوالفضل رضوی (معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور) رسیده است، این دو نهاد با بهره گیری از ظرفیت های یکدیگر به منظور توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در این تفاهمنامه نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات به واحدها تولیدی، شرکت های سهامی خاص و تعاونی های مستقر در روستاها، برگزاری دوره های آموزش های کوتاه مدت تخصصی برای متقاضیان و کمک به رفع مشکلات بازاریابی، فروش و صادرات محصولات تولید این واحدها متعهد شده است.

سازمان بسیج مستضعفین نیز در قبال برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و انجام فعالیت های ترویجی جهت تشویق متقاضیان فعالیت های اقتصاد مقاومتی به منظور تشکیل و عضویت در واحدهای تولید مشارکتی و تعاونی، معرفی شرکت های تشکیل شده روستایی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات و خدمات فنی و آموزشی و نیز کمک به زنجیره تولید، فروش و صادرات محصولات این واحدها متعهد شده است.

مدت اجرای این تفاهمنامه ۵ سال است و دستورالعمل اجرایی آن توسط سردار محمد رضا نقدی به کلیه زیر مجموعه های سازمان بسیج مستضعفین و نیز توسط ناصر زرگر، معاون امور سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به معاونان عمرانی استانداری های سراسر کشور ابلاغ شده است.

بر اساس ابلاغ سردار نقدی تا پایان سال ۹۵ باید هر یک از نواحی بسیج در سراسر کشور حداقل یک شرکت تولیدی در محدوده روستایی تشکیل دهند.

در این طرح شرکت های سهامی خاص یا تعاونی های روستایی در صورتی واجد شرایط دریافت تسهیلات خواهند بود که حداقل ۲۵ سرپرست خانوار در آن عضویت داشته باشند. تعاونی هایی که ۲۵ تا ۱۹۹ سرپرست خانوار در آن ها عضویت داشته باشند تا سقف ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات ۴ درصد دریافت می کنند و سود تسهیلات برای روستاهای مرزی صفر خواهد بود. برای تعاونی های داری ۲۰۰ عضو سرپرست خانوار به بالا نیز سقفی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد.

نکته جالب توجه اینکه با توجه به مشکل روستائیان در تامین ضامن معتبر برای بانک های عامل، در این طرح حمایتی کارت یارانه سهامداران به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط مورد قبول واقع می شود.

همه فعالیت های صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، خدماتی، بازرگانی و گردشگری متناسب با استعداد و نیازهای مناطق روستایی و عشایری که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشند، مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد.

منبع (+)