به گزارش خبرنگار پترون ابلاغیه دستورالعمل تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی  بالا ۶۰ درصد در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی به این شرح است:

نباتی1نباتی2نباتی3نباتی4