پترون- وزیر نفت ایران درحاشیه اجلاس اوپک گفت: سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کنترل قیمت‌ و بازار باید برای هر کدام از کشورهای عضو سهم تولید درنظر بگیرد.

زنگنه تصریح کرد: سهم ایران به دلیل سابقه تاریخی تولید باید بالا باشد.

وزیر نفت ایران گفت: سهم عادلانه برای ایران ۱۴.۵ درصد کل تولید نفت اوپک است. اوپک روزانه ۳۲.۵ میلیون بشکه نفت تولید می‌‌کند که به گفته زنگنه سهم ایران باید ۴.۷ میلیون بشکه در روز باشد.

منبع (+)