پترون- مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی امروز (چهارشنبه ١٢ خرداد ماه) در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، گفت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) در فاز دوم از تکمیل طرح مطالعاتی و انجام اقدامهای لازم از جمله خرید زمین از منابع طبیعی به صورت قرینه توسعه می یابد.

وی با بیان این که در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پنج سایت برای اختصاص به واحدهای تولیدی پیش بینی شده بود که اکنون اشباع شده است، توضیح داد:  از آنجا که یکی از وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین زیر ساختهای لازم برای توسعه است، در جلسه های مصوب شد تا فاز دوم توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در دستور کار قرار گیرد.

شاهدایی با اشاره به این که طرح در مرحله مطالعاتی قرار دارد، ادامه داد: این طرح با هدف تکمیل زنجیره تولید شرکتهای پتروشیمی و ایجاد صنایع پایین دستی در دستور کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در ادامه با اشاره به مسئولیت خطیر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) گفت: مدیریت جدید مسئولیت پیاده سازی شایسته سالاری، توجه به کرامت انسانی و دقت در صداقت و شفاف سازی را مبنای کار خود قرار دهد.

شاهدایی همچنین خواستار تعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با شرکتهای پتروشیمی منطقه، سازمانها، ارگانها و مقامهای لشکری و کشوری شد.

وی اظهار کرد: مسئولیت شورای راهبردی توجه به مسئولیتهای اجتماعی در منطقه، هدایت و تعامل با شرکتهای پتروشیمی و اجرای مصوبه هاست.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشمی گفت: مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی باید توجه به مسئولیتهای شورای راهبردی منطقه، مسئولیتهای اجتماعی و هدایت و حمایت از شرکتهای پتروشیمی را با اجرای مصوبه ها دستور کار قرار دهد.

مرضیه شاهدایی با صدور حکمی، سید امیر شهیدی نیا را به سمت مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) منصوب کرد.

منبع (+)