به گزارش خبرنگار پترون، معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام کرد:  با توجه به ابلاغ پروژه های اولویت دار ااقتصاد مقاومتی در بخش صنعت معدن تجارت کشور طی ابلاغیه شماره ۱۲۸۶۸ مورخ ۶/۲/۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  و پیرو معرفی اینجانب از طرف وزیر محترم صنعت معدن تجارت بعنوان مجری پروژه ردیف ۱ با موضوع تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها مقتضی است اقدام آنی به شرح ذیل معمول شود:

  • از طریق درج آگهی و اعلام عمومی اطلاع رسانی لازم به کلیه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط استان با اشتغال موجود تا ۱۰۰ نفر در آن استان که به منظور فعال نمودن با افزایش تولید و اشتغال نیاز به تسهیلات بانکی دارند انجام می پذیرد تا نسبت به درج درخواست تسهیلات مورد نیاز در سامانه بهین یاب به نشانی ir و در قسمت تسهیلات رونق تولید اقدام نمایند.
  • مقتضی است ضمن تشکیل کمیته فرعی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نماینده استاندار بانک عامل و جنابعالی نسبت به بررسی درخواست های ارائه شده به صورت روزانه اقدام و آن دسته از واحدهای تولیدی متقاضی که دارای مشکل نقدینگی بوده و با دریافت تسهیلات درخواستی قادر به فعال سازی واحد تولیدی افزایش تولید و یا اشتغال می باشند را پس از تصویب درکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به بانک های عامل معرفی نمائید.

     به منظور پایش مستمر فرایند لازم است کلیه اقدامات انجام شده توسط آن سازمان در سامانه هماهنگ موجود درج شود تا همه مراحل پیش بینی شده قابل مشاهده پیگیری و دریافت گزارش باشد همچنین آن سازمان به عنوان دبیر خانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مسئو لیت پیگیری روند تخصیص و پرداخت تسهیلات را بر اساس اقدامات فوق الذکر عهده دار خواهد بود و می بایست موارد را تا حصول نتیجه پیگیری و مستمراً گزارش نماید.