پترون- رضا صادقی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی لرستان در سخنانی با اشاره به میزان تولیدات پتروشیمی لرستان طی سال گذشته اظهار داشت: طی سال گذشته ما بیش از ۹۶ هزار تن تولید در پتروشیمی داشته ایم.

وی با بیان اینکه از این میزان بیش از ۴۸ هزار تن صادر شد عنوان کرد: ارزش ریالی صادرات پلی اتیلن پتروشیمی لرستان در سال گذشته بیش از ۵۰ هزار لار بوده است.

معاون مدیر عامل پتروشیمی لرستان با بیان اینکه طی سال گذشته همه صادرات پتروشیمی از مرز بازرگان و بندر عباس صورت گرفته است گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ۶۰۰ تن محصول بوتن وان پتروشیمی لرستان طی امسال از گمرک استان صادر شده است.

صادقی با بیان اینکه طی امسال ۱۳ هزار تن تولید پلی اتیلین در پتروشیمی لرستان داشته ایم تصریح کرد: از این میزان بیش از ۱۰ هزار تن صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه طی امسال ۱۰۰ تن پلی اتیلین به صورت آزمایشی صادرات به کشور عراق داشته ایم گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته طی امسال همه صادرات و واردات پتروشیمی لرستان از طریق گمرک استان خواهد بود.

معاون مدیر عامل پتروشیمی لرستان بیان داشت: در مجموع ظرفیت پتروشمی لرستان ۳۳۰ هزار تن بوده که از این میزان بیش از ۸۵ درصد صادر می شود.

منبع (+)