پترون-پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار در خصوص برگزاری انتخابات نمایندگان کارفرمایان حل اختلاف اداره کل شرق استان تهران و اعضا هیات موضوع ۲۲ در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ در تالار امید واقع در خیابان رشید تهرانپارس با حضور ریاست محترم اداره کار، نمایندگان وزارت کار و کارفرمایان عزیز جلسه انتخابات و رای گیری برگزار شد که افراد زیر با آراء شرکت کنندگان به عنوان منتخبین کارفرمایان هیات حل اختلاف تعیین گریدند:

۱- آقای سید حسن رضوی                             ۴۶ رای
۲- آقایان رسول پایدار مقدم و عبدالرزاق کیانی     ۴۱ رای
۳- آقای مهرداد صادقی نکو                            ۳۷ رای
۴- آقای حسن مرادی                                   ۲۱ رای
۵- آقای محمد حسین الهیاری                         ۲۰ رای
۶- آقای محمد جعفری                                  ۱۹ رای
۷- آقای احسان تمری                                   ۱۸ رای
۸- آقای محمد رضا روحانی مهر                       ۱۷ رای
۹- آقای کاشانی                                         ۱۲ رای

لیست اعضا هیات موضوع ۲۲
۱- آقای رضوی                       ۲۶ رای
۲- آقای احمدزاده                   ۲۳ رای
۳- آقای مونسان                    ۲۲ رای
۴- آقای کاشانی                    ۶ رای
۵- آقای معین فر                    ۶ رای

منبع (+)