پترون- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان گفت: در صورت توجه به رشد فعالیت صنایع تولیدی کوچک در کشور زمینه صادرات محصولات مختلف در کشور فراهم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نحوی مطلوب اجرا می‌شود.

هوشنگ صفایی اظهار داشت: تکمیل و بهره برداری از طرح‌های نیمه تمام موجود در شهرک‌های صنعتی خوزستان اولویت نخست امسال بخش صنعتی و  اقتصادی استان خوزستان است.

وی افزود: امسال تکمیل و بهره برداری از ۱۶۰۰ واحد تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی خوزستان و شهرهای مختلف استان،  هدف گذاری شده است که در صورت بهره برداری از آنان بیش از ۴۰ هزار فرصت شغلی در خوزستان ایجاد می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان عنوان کرد: در مجموع بیش از ۷۶۰۰ واحد صنعتی در کشور نیمه تمام هستند که برخی از این واحدها پیشرفتی بیش از ۸۰ درصد دارند و در صورت تکمیل و بهره برداری از آنان نیازمندی‌های اقتصادی کشور تا میزان قابل توجهی رفع خواهد شد.

وی گفت: توجه به تکمیل زنجیره تولید در خوزستان و تأمین نیاز واحدهای مختلف تولیدی  استان با استفاده از ظرفیت موجود در خوزستان یکی دیگر از اهداف مهم صنعتی ما است که این مقوله می‌تواند موجبات شکوفایی اقتصادی و کار آفرینی مناسب در استان شود.

صفایی بیان کرد: در حال حاضر و برای تأمین بخشی از نیازهای فولاد اهواز،  این کارخانه برخی سفارش‌های خود را از استان اصفهان تأمین می‌کند که در صورت اتصال زنجیره تولید در استان و تأمین نیاز واحدهای مختلف تولید فولاد اهواز از دیگر مجتمع‌های تولیدی خوزستان نظیر فولاد اکسین و اجرای دیگر روش‌های مشابه،  شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد استان خواهیم بود.

وی افزود: تقویت توانمندی و افزایش صادرات تولید شده از صنایع اقتصادی فعال استان از طریق توجه به افزایش فعالیت صنایع کوچک با توجه به کمبود اعتبارت مالی مورد نیاز برای ایجاد صنایع بزرگ در کشور و لزوم اختصاص وجوه مالی گسترده به آنان،   یکی دیگر از سیاست‌های مهم کار آفرینی و اقتصادی امسال خوزستان تعیین شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان اظهار کرد: در دنیای صنعتی امروز و با توجه به رشد حضور تکنولوژی در تولید محصولات مختلف،  حجم به کار گیری نیروی کار در کارخانه‌های مختلف کاهش و ماشین آلات جایگزین آن شده است که همین مقوله توجه به رشد فعالیت صنایع کوچک را با هدف افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی و گسترش بستر صادرات و ورود ارز به کشور و در نهایت توسعه اقتصادی را بیش از گذشته مطرح کرده است.

وی گفت: در صورت توجه به رشد فعالیت صنایع تولیدی کوچک در کشور،  زمینه صادرات محصولات مختلف در کشور فراهم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بارها بر اجرای آن توجه و تاکید داشته‌اند به نحوی مطلوب اجرا خواهد شد به همین جهت،  برنامه‌های مختلف با هدف گسترش ظرفیت و فعالیت صنایع کوچک در اقتصاد استان و شهرک‌های صنعتی خوزستان،  مورد توجه قرار گرفته است.

منبع (+)