پترون- در ٢ بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، اردیبهشت ماه ٩٨٠ هزار و ٣٨١ تن انواع کالا به ارزش بیش از ١٠ هزار و ٨٨٠ میلیارد ریال فروخته شد.

طی اردیبهشت ماه، در حالی بیش از ١,٩ میلیون تن انواع کالا به ارزش بیش از ٢۶ هزار میلیارد ریال در بورس کالای ایران معامله شد که حجم و ارزش معاملات این بورس در مقایسه با فروردین به ترتیب از رشد ٢٠ و ٣٠ درصدی برخوردار شد.

در این ماه، عرضه کنندگان افزون بر ٢,٧ میلیون تن انواع کالا را در بورس کالای ایران بر روی تابلوی عرضه بردند که در مقابل آن تقاضایی بالغ بر ٣.٢ میلیون تن در بازار شکل گرفت.

به گزارش بورس کالا، در ٢ بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی در این ماه، ٩٨٠ هزار و ٣٨١ تن انواع کالا به ارزش بیش از ١٠ هزار و ٨٨٠ میلیارد ریال فروخته شد؛ در این تالار، ٣٣۶ هزار و ١٠٧تن انواع قیر، ١۵۶هزار و ٩١تن مواد پلیمری، ٢۴١ هزار تن وکیوم باتوم، ١٠۵هزار و ٨٠٠ تن لوب کات، ١٩ هزار و ٢۶٨ تن مواد شیمیایی، ٢ هزار و ٧٠٠ تن عایق رطوبتی، ۵۵ هزار و ٢٢٠ تن گوگرد، یک هزار تن سلاپس واکس و ١٧٠ تن گاز آرگون معامله شد.

منبع (+)