پترون- در ٢ بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، اردیبهشت ماه ٩٨٠ هزار و ٣٨١ تن انواع کالا به ارزش بیش از ١٠ هزار و ٨٨٠ میلیارد ریال فروخته شد.

طی اردیبهشت ماه، در حالی بیش از ١,٩ میلیون تن انواع کالا به ارزش بیش از ٢٦ هزار میلیارد ریال در بورس کالای ایران معامله شد که حجم و ارزش معاملات این بورس در مقایسه با فروردین به ترتیب از رشد ٢٠ و ٣٠ درصدی برخوردار شد.

در این ماه، عرضه کنندگان افزون بر ٢,٧ میلیون تن انواع کالا را در بورس کالای ایران بر روی تابلوی عرضه بردند که در مقابل آن تقاضایی بالغ بر ٣.٢ میلیون تن در بازار شکل گرفت.

به گزارش بورس کالا، در ٢ بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی در این ماه، ٩٨٠ هزار و ٣٨١ تن انواع کالا به ارزش بیش از ١٠ هزار و ٨٨٠ میلیارد ریال فروخته شد؛ در این تالار، ٣٣٦ هزار و ١٠٧تن انواع قیر، ١٥٦هزار و ٩١تن مواد پلیمری، ٢٤١ هزار تن وکیوم باتوم، ١٠٥هزار و ٨٠٠ تن لوب کات، ١٩ هزار و ٢٦٨ تن مواد شیمیایی، ٢ هزار و ٧٠٠ تن عایق رطوبتی، ٥٥ هزار و ٢٢٠ تن گوگرد، یک هزار تن سلاپس واکس و ١٧٠ تن گاز آرگون معامله شد.

منبع (+)