پترون- مصاحبه رادیو اقتصاد با مهندس حسین دُر مدیر اجرایی اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی در خصوص چالش بخشنامه معاون وزیر صنعت برای فعالان صنایع پایین دستی مبنی تغییر نرخ ارز را بشنوید.