پترون-  به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم فروردین ماه امسال ۰.۴ درصد و همین نرخ در اردیبهشت منفی ۰.۴ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد.

مرکز آمار ایران همچنین تورم نقطه‌ای فروردین را ۷.۷ درصد و تورم نقطه‌ای اردیبهشت را ۶.۸ درصد اعلام کرد.

همچنین بنا به اعلام مرکز آمار ایران تورم سالانه منتهی به فروردین ۱۰.۸ درصد و منتهی به اردیبهشت ماه ۱۰.۲ درصد بوده است.

منبع (+)