پترون- ایران در طی ۴ ماهه نخست سال ۲۰۱۶، حدود ۷.۴ درصد واردات نفت هند را به خود اختصاص داد و پنجمین تامین کننده نفت مورد نیاز این کشور شد.

 عراق با صدور روزانه ۹۶۰ هزار و ۷۰۰ بشکه نفت به هند در ماه آوریل، با پشت سر گذاشتن عربستان به بزرگترین تامین کننده نفت این کشور تبدیل شد. عربستان در این ماه روزانه ۷۸۷ هزار و ۷۰۰ بشکه نفت به هند صادر کرد.

صادرات نفت عراق به هند در ماه آوریل ۴۱ درصد نسبت به ماه قبل و ۷۹ درصد نسبت به یک سال قبل افزایش داشته است. در عین حال، صادرات نفت عربستان به هند در ماه آوریل ۱۴ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افت کرده است.

به طور کلی، عراق ۲۲ درصد نفت مورد نیاز هند را در ماه آوریل تامین کرد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۵ درصد بود. سهم عربستان از بازار نفت هند از ۲۵ درصد سال قبل به ۱۸ درصد کاهش یافته است.

تحلیلگران چندان از تغییرات صورت گرفته اخیر در بازار نفت هند متعجب نشده اند. ای کی شارما، رئیس بخش مالی شرکت ایندین اویل گفت: «نفت عراق بهتر از نفت عربستان است زیرا قیمت بهتری دارد. تفاوت قابل توجهی در قیمت ها وجود دارد.»

ایران نیز بعد از لغو تحریم ها توانسته جایگاه خود را در بازار نفت هند ارتقا ببخشد و عربستان و عراق را به چالش بکشد. ایران در ماه آوریل حدود ۹ درصد خرید نفت هند را به خود اختصاص داد، در حالی که این رقم یک سال پیش حدود ۷.۲ درصد بود.

در طی ۴ ماهه نخست سال ۲۰۱۶، ایران حدود ۷.۴ درصد واردات نفت هند را به خود اختصاص داد در حالی که این رقم یک سال قبل ۴ درصد بود. بدین ترتیب جایگاه ایران در میان تامین کنندگان نفت هند از رتبه هشتم در سال گذشته به رتبه پنجم ارتقا یافت.

منبع (+)