پترون- مشاور اجتماعی وزیر نفت گفت: توجه به مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت سرمایه است.

سید امیر طالبیان امروز (سه شنبه، ٢٨ اردیبهشت ماه) در همایش «مسئولیت اجتماعی شرکت؛ مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» اظهار کرد: توجه و عمل به مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت هزینه نیست، بلکه یک سرمایه است.

وی افزود: بهره وری در ابعاد اجتماعی و زیست محیطی توجه و نگاه ویژه به مسئولیتهای اجتماعی در همه ابعاد صنعت نفت در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش است که منجر به توسعه پایدار در مناطق مختلف کشور خواهد شد.

دبیر همایش مسئولیت اجتماعی شرکت؛ مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، گفت: برای تحقق توسعه پایدار در جوامع مختلف  اجرا و داشتن سیاست و استراتژی برای برنامه های مختلف به لحاظ پیامدی که دارد حایز اهمیت است.

طالبیان ادامه داد: صنعت نفت در سالهای گذشته بویژه در دولت یازدهم حمایتها و کمکهای بسیار متنوعی به جامعه عرضه داشته که این خدمات  به صورت گسترده و اثرگذار بویژه در مناطق نفتخیز کشور اجرا شده است.

وی، ورود به بازارهای جهانی صنعت نفت و گاز و آماده کردن فضای سرمایه گذاری را لازمه اجرای مسئولیت اجتماعی در پروژه ها دانست و گفت: اجرای CSR هزینه نیست، بلکه یک سرمایه است.

دبیر همایش اظهار کرد: در دولت یازدهم با حمایت مقام عالی وزارت کمیته ای تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در گستره صنعت شکل گرفت تا ارتباط با پیامدهای صنعتی در این کمیته مطرح شود.

طالبیان افزود: این همایش با سه ویژگی برگزار می شود، از جمله فراگیر بودن این همایش در صنعت نفت با مشارکت و همکاری چهار شرکت اصلی دستگاههای دولتی، مدیران ارشد و ستادی وزارت نفت، حضور ذینفعان از جمله همکاران صنعت نفت، فعالان محیط زیست و کارشناسان بهداشت و HSE و تلاقی اندیشه ها در حوزه اقتصادی، اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و مدیریتی در حوزه مسئولیت اجتماعی است.

مشاور اجتماعی وزیر نفت گفت: در این همایش هفت پنل با مدیریت رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و تولید، یوسف جوادی نیا، مدیر کل پژوهش وزارت نفت، سعید معیدفر، مشاور اجتماعی وزیر مسکن، راه و شهرسازی حبیب الله سمیع، مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، فاطمه تندگویان، مشاور وزیر نفت در امور بانوان و علیمحمد گودرزی، مشاور عالی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار می شود.

این همایش با مدیریت سه شورای سیاستگذاری، شورای علمی و کمیته اجرایی مدیریت در حال برگزاری است.

منبع (+)