پترون- قیمت لوله های پلی اتیلنی در تاریخ  ۱۲ می در منطقه جی سی سی و هندوستان ثابت ماند، اما در چین و جنوب شرق آسیا با افت روبه رو شد.

قیمت پلی اتیلن سنگین پایپ گرید مشکی PE100 در تاریخ ۱۲ می با روندی ثابت ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۰ دلار در هر تن سی اف آر و در منطقه جی سی سی گزارش شده است. در خاورمیانه هم قیمت این کالا در محدوده ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که ۲۰ دلار رشد کرده است.

قیمت این کالا در مدت یاد شده و در هندوستان نیز ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین پایپ گرید PE80) Natural) نیز در تاریخ ۱۲ می ۱۲۴۰ تا ۱۲۷۰ دلار در هر تن سی اف آر و در منطقه جی سی سی گزارش شده که نسبت به هفته گذشته ثابت مانده است. همچنین قیمت این کالا در خاورمیانه هم ۱۲۶۰ تا ۱۲۹۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که ۲۰ دلار گران شده است.

همچنین قیمت این کالا در تاریخ یاد شده و در هندوستان نیز با روندی ثابت ۱۲۲۵ تا ۱۲۷۰ دلار در هر تن سی اف آر عنوان شده است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین پایپ گرید مشکی (PE80) در تاریخ ۱۲ می ۱۲۹۰ تا ۱۳۲۰ دلار در هر تن سی اف آر در منطقه جی سی سی گزارش شده است. همچنین قیمت این کالا در خاورمیانه و هندوستان به ترتیب در محدوده ۱۳۱۰ تا ۱۳۴۰ و ۱۲۹۰ و ۱۳۲۰ دلار در هر تن سی اف آر بوده است.

همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین پایپ گرید PE100) Natural) در تاریخ یاد شده در منطقه جی سی سی و خاورمیانه به ترتیب ۱۲۵۰ تا ۱۲۸۰ و ۱۲۷۰ تا ۱۳۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که در منطقه جی سی سی نسبت به هفته قبل تغییری نداشته، اما در خاورمیانه ۲۰ دلار گران شده است.

قیمت این کالا در هندوستان نیز در محدوده ۱۲۳۵ تا ۱۲۸۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده است.

اما در چین قیمت پلی اتیلن سنگین پایپ گرید مشکی PE100 با ۱۰ دلار کاهش به مرز ۱۲۸۰ تا ۱۳۴۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید. در جنوب شرق آسیا نیز قیمت این کلا ۱۲۸۰ تا ۱۳۳۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شد که ۱۰ دلار ارزان شده است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین پایپ گرید مشکی (PE80) در چین در محدوده ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ دلار در هر تن سی اف آر ثابت ماند، در جنوب شرق آسیا نیز قیمت این کالا ۱۳۲۰ تا ۱۳۷۰ دلار در هر تن سی اف آر بدون تغییر نسبت به هفته قبل ثبت شده است.

قیمت پلی اتیلن سنگین پایپ گرید PE100) Natural) اما در چین ۳۰ دلار ارزان شد و در محدوده ۱۲۱۰ تا ۱۲۶۵ دلار در هر تن سی اف آر قرار گرفت. در جنوب شرق آسیا قیمت این کالا ثابت و ۱۲۴۰ تا ۱۲۶۵ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده است.

همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین پایپ گرید PE80) Natural) در چین هم در محدوده ۱۱۵۵ تا ۱۱۷۵ دلار در هر تن سی اف آر ثابت ماند.

منبع (+)