به گزارش پترون در بررسی مقایسه ای قیمت های پلیمری در دوهفته منتهی به ۹۵/۰۲/۲۶ روند افزایش قیمت در  پلی پروپیلن های شیمیایی، نساجی و پلی اتیلن سنگین اکستروژن مشاهده می گردد.

یشترین افزایش قیمت نسبت به دو هفته قبل متعلق به پلی پروپیلن های نساجی با ۴٫۴ درصد است.

به این ترتیب بیشترین کاهش قیمت محصولات پلیمری متعلق به ABS با ۴,۰ درصد کاهش و  پلی اتیلن سنگین تزریقی با ۲٫۸ درصد کاهش نسبت به دو هفته گذشته است.

دانلود کنید : بررسی قیمت های آخر اردیبهشت ماه