پترون- در روزهای اخیر شاهد افزایش حجم خرید در بورس و بازار هستیم ولی با توجه به انتظار برای اعلام قیمت های پایه جدید با جهت گیری کاهشی، این حجم به صورت مقطعی محدود شده ولی باز هم می تواند در روزهای پیش رو خودنمایی کند. با توجه به جهت گیری کاهشی قیمت ها در روز یکشنبه به نظر می رسد که بازار به کاهش قیمت های پایه خوش بین است.

پس از افزایش قیمت ها در روز گذشته، یکشنبه بازار پلیمرها با کاهش محسوسی رو به رو شد تا جایی که بخش بزرگی از افزایش قیمت های پیشین را از دست داد و وارد یک فاز کاهشی شد. به نظر می رسد این رویکرد دقیقاً استقابل از قیمت های پایه روز آینده باشد زیرا جهت گیری کاهشی آن احتمال بیشتری پیدا کرده است. رشد قیمت دلار و کاهش قیمت های جهانی نفت مواردی است که بر قیمت های پایه در بورس کالا و نرخ های بازار آزاد تأثیر می گذارد.

در روز یکشنبه در بازار داخلی گریدهای EX5 ، ۲۴۲۰h ، ۰۰۷۵ ، ۰۲۰۹ امیرکبیر و ۰۱۹۰ خطی با کاهش رو به رو شد و تنها F7000 پتروشیمی مهر در بین قیمت های اعلامی افزایش نرخ داشت. عقب نشینی خریداران و اتخاذ استراتژی صبر و نظاره و انتظار تا اعلام قیمت های پایه در روز آینده ویژگی های مهم بازار در روز یکشنبه به شمار می رود.

هم اکنون در بازار داخلی حجم تولید صنایع پایین دستی کاهش یافته ولی اوضاع از ماه مبارک رمضان بسیار بهتر است که افزایش حجم معامله پلیمرها در بورس کالای ایران نشان دهنده این وضعیت است. در هر حال افزایش حجم خرید در بورس و بازار پس از کاهش محسوس قیمت های در بورس کالا به ثبت رسید بنابراین با توجه به احتمال کاهش مجدد قیمت های پایه، می توان به کاهش قیمت ها در بازار و البته افزایش حجم خرید نیز امیدوار بود. این در حالی است که افزایش قیمت دلار تا حدودی پتانسیل کاهش قیمت های پایه را محدود کرده ولی افت قیمت های جهانی شدت بیشتری داشته و دارد.

در بازارهای جهانی به تبع افت بهای نفت خام ، قیمت های پلیمرها هنوز در مسیر کاهش قرار داشته و البته احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت خام ، تردید را در این بازار دامن زده است. عقب نشینی خریداران جهان و کاهش قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی می تواند به افت قیمت های جهانی کمک کند.

منبع (+)